CULTUREEL OOSTERNIELAND
 

'De toestand in de wereld' door Prof. Dr. Beatrice de Graaf

Vrijdag 3 oktober a.s. aanvang 19:30     zaal open vanaf 19:00
Kerk Oosternieland - Oosternielandsterweg 10

U I T V E R K O C H T

Er vechten anno nu inmiddels meer dan honderd Nederlandse jongeren in Syrië, aan de kant van de rebellen.
“Foreign fighters” , “uitreizende jihadisten”, worden ze genoemd. Zelf zien ze zich als martelaren, rebellen, die zo hun solidariteit met de onderdrukte “ummah” beleiden, de gemeenschap van islamitische geloofsgenoten. Ook uit Duitsland, Groot-Brittannië, België en Frankrijk zijn er al enkele honderden vertrokken.

In de loop van de geschiedenis hebben Nederlandse strijders zich vaker op eigen gelegenheid in buitenlandse oorlogen en gewapende conflicten gemengd. Of het nu om de Zoeaven ging, de Spanjestrijders, of de jongens die zich aanmelden bij het vreemdelingenlegioen, het blijft een fascinerend fenomeen. Ook hebben Nederlandse burgers zich in enkele gevallen aangesloten bij buitenlandse terroristische organisaties, bij de FARC, in de jaren zeventig bij de Rote Armee Fraktion, en zo zijn er nog meer voorbeelden te vinden.

Waarom kiezen Nederlandse burgers, die in een veilig, welvarend en vrij land opgroeien uit eigen vrije beweging voor een leven van oorlog en geweld, voor de hitte van het front en de adrenaline van het opgejaagd zijn?

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, er zijn geen algemene “grondoorzaken” aan te wijzen. In deze lezing zullen we aan de hand van voorbeelden uit heden en verleden verschillende verklaringen en argumenten hiervoor belichten. Zijn het psychologische motieven, sociologische groepsprocessen, algemene culturele of religieuze tendensen? In hoeverre spelen factoren als armoede, modernisering en gevoelens van uitsluiting een rol?

Beatrice de Graaf\

Professor de Graaf zal ook vragen beantwoorden en ingaan op opmerkingen vanuit het publiek.
Er is geen pauze maar na de lezing is er de gelegenheid gezellig een glas te drinken.
Boekhandel Venema is aanwezig met een stand  met boeken van Professor Beatrice de Graaf.
Zij zal na afloop graag uw aankoop signeren.

Bestel hier uw kaarten


De organisatie van de lezing ontving een financiële bijdrage van: