CULTUREEL OOSTERNIELAND
 


Culturele Commissie Oosternieland

De Culturele Commissie Oosternieland verstrekt graag gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Gemeente Eemsmond en de Provincie Groningen. Ook andere belangstellenden kunnen een adviesaanvraag indienen.

Daarnaast organiseert de Culturele Commissie Oosternieland een paar keer per jaar activiteiten in de voormalige (13e eeuwse) kerk te Oosternieland. Het doel is het behoud en verbetering van het leefklimaat door kwalitatief hoogstaande culturele activiteiten te organiseren voor de bevolking in NO Groningen.